Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady