Preskočiť na obsah

VZN č.1-2019 – o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce PLAVEČ