Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.8-2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení