Preskočiť na obsah

HRAD PLAVEČ – Južná palácová veža – dolný hrad B.1.2

Zverejnené
14. mája 2018
Kategória

zákazka s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka na uskutočnenie stavebných prác – predmetu zákazky s názvom: „HRAD PLAVEČ – Južná palácová veža – dolný hrad B.1.2“

Prílohy

Žiadne prílohy.