Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č. 2-2019 o určení výšky mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy