Obec Plaveč
dnes je 22. 09. (piatok), čas: 22:40, meniny má: Móric

Zmeny v stravovaní dôchodcov

vložený: 03.04.2023, čítaný: 396x

Zmeny v stravovaní dôchodcov

Poslanci na svojom marcovom  zasadnutí obecného zastupiteľsva schválili nové podmienky v príspevkoch na stravovanie dôchodcov.

    Obec každoročne vyčleňuje z rozpočtu obce niekoľko desiatok tisíc eur, ktorými financuje obedy pre dôchodcov. V tomto roku to môže predstavovať až 35-tisíc eur. V rámci sociálnej politiky obce bolo prijatých niekoľko zmien. Najväčšia zmena sa týka výšky príspevku. Obec prevadzkuje vlastné stravovacie zariadenie a teda osoby, ktoré sa budú stravovať v sociálnom podniku obce budú od 1. apríla zvýhodnené. Príspevok na obed sa im zvýši o 10 centov, na 0,80 €/obed. Naopak, dotácia obce pre ostatné zariadenia bude 0, 50 €.
    Ďalšou významnou zmenou je aj okruh osôb, ktoré chcú poberať príspevok na stravu. Po novom môžu o príspevok požiadať aj predčasní dôchodcovia, invalidní do 70 % a zároveň starší ako 55 rokov a výsluhoví dôchodcovia starší ako 55 rokov. Obec bude týmto osobám poskytovať príspevok na stravovanie, ale iba v sociálnom podniku obce. Ide o opatrenia sociálnej ekonomiky podporované štátom. Starobní dôchodcovia a invalidní nad 70 % si môžu poskytovateľa stravy vybrať ako doposiaľ.
    Zmenou všeobecne záväzného nariadenia dochádza aj k zrušeniu dodávateľov, ktorí svoju prevádzku nemajú na území obce Plaveč a taktiež obec ukončí spoluprácu aj so všetkými organizáciami, ktorým počet stravníkov klesne pod 10 osôb. V praxi to znamená, že od 1. apríla 2023 končí poskytovanie stravy od dodávateľa z Ľubotína a aj zo školskej jedálne v Plavči. Lístky, ktoré majú dôchodcovia zakúpené môžu využiť dokiaľ ich neminú. Ak sa budete chcieť v týchto zariadeniach stravovať aj naďalej, lístky si už na obecnom úrade nekúpite a obed si budete platiť v plnej sume u dodávateľa.

    Tieto zmeny sú potrebnou reakciou na neustále zvyšovanie nákladov súvisiacich so stravovaním seniorov. Vďaka socialnému podniku obce, ktorý výraznou mierou podporuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je možné aj naďalej podporovať túto činnosť za zvýhodnenú cenu, čo je aj cieľom sociálnych podnikov - podporovať sociálnu ekonomiku štátu.      

(red.,lf)

Článok bol publikovaný v Plavečských novinách č. 3/2023 

kompletné spravodajstvo