Preskočiť na obsah

Zmeny zákonov spôsobili, že mestá a obce bojujú o prežitie a zvyšujú dane

Zverejnené 19.12.2023.

Nižší príjem zo štátnej pokladnice do rozpočtu obce sa očakáva aj v Plavči.

    Legislatívne zmeny zákonov spôsobujú mnohým mestám a obciam na Slovensku existenčné problémy. Navýšenie platov o 22% v školskej správe, 19% vo verejnej správe, dvojciferná inflácia, zvýšené náklady na energie  a v neposlednom rade rodičovský bonus spôsobuje pokles príjmov do rozpočtu obce. Oproti minulému roku sa predpokladá pokles príjmov od štátu o viac ako 60 tisíc eur, navyše zvýšené náklady na energie a ďalšie zvýšené náklady v takmer každej výdavkovej časti rozpočtu spôsobí, že obec je nútená pristupovať k obmedzovaniu investičných akcií.

VYŠŠIE DANE A POPLATKY
Novelizáciou zákona o miestnych daniach je tento rok posledným rokom, kedy sa musí sadzba najvyššej a najnižšej hodnoty dane upraviť na maximálne 10 násobný rozdiel. V obci Plaveč to znamená, že najnižšia sadzba dane stúpne zo súčasných 0,06 € na 0,12 €/m2. Po ôsmich rokoch sa zvyšujú aj dane za nájom pozemkov, priestorov a budov.