Preskočiť na obsah

Žiadosť o hlasovací preukaz pre voľby prezidenta SR

Zverejnené 5.2.2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  1. osobne počas úradných hodín obce Plaveč (od 07. 02. 2024 do  22. 03. 2024) a pre druhé kolo volieb do 05. 04. 2024.
  2. elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (skenu) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy a tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 4.3.2024 pre prvé kolo volieb a najneskôr do 27.3.2024 pre druhé kolo volieb na adresu podatelna@plavec.sk
  3. v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 4.3.2024 pre prvé kolo volieb a najneskôr do 27.3.2024 pre druhé kolo volieb. Žiadosti posielajte na adresu: Obecný úrad Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

Žiadosť si môžete stiahnuť v odkaze nižšie.

Ďalšie informácie k voľbe prezidenta sú zverejnené na úradnej tabuli obce.