Preskočiť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Plaveč

Zverejnené 26.4.2024.

Obec Plaveč podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Plavči, Školská 93, 065 44 Plaveč. Výzvu, podmienky, ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť v nasledovných odkazoch.