Preskočiť na obsah

V stredu 25. 10. sa otvorí nový zberný dvor

Zverejnené 23.10.2023.

Niekoľkomesačné administratívne úkony sa podarilo zrealizovať a už nič nebráni tomu, aby sa prevádzka novovybudovaného zberného dvora spustila.

Zrealizovať projekt a naplánovať projekt je jedna vec, avšak administratívne ho dotiahnuť do konca je omnoho náročnejšie ako by sa mohlo zdať. ,,Zberný dvor musí získať viacero povolení zo životného prostredia, nakoľko sa tam bude zhromažďovať odpad. A to nielen na samotné dočasné uskladnenie odpadov, ale aj na ich prevoz,” vysvetľuje starosta obce Peter Šlosár, podľa ktorého bola práve administratívna problematika dôvodom, prečo sa zberný dvor otvára niekoľko mesiacov po jeho vybudovaní. Zberný dvor je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Plaveč a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ako aj pre občanov, ktorí vlastnia v našej obci nehnuteľnosť a rovnako tak majú uhradený poplatok za komunálny odpad v obci. Občan po príchode na zberný dvor bude povinný predložiť doklad totožnosti a následne sa dovezený odpad odvaží na váhe, ktorá sa nachádza pri vstupe do areálu. Na zberný dvor je možné nosiť šatstvo a textílie, jedlé tuky a oleje z kuchyne a veľkoobjemový opad. Bilogicky rozložiteľný odpad  sa môže aj naďalej voziť na kompostovisko, ktoré sa nachádza za ČOV.  Na nový zberný dvor sa môže nosiť aj veľkoobjemný  odpad, ktorý nie je možné separovať a ktorý sa doposiaľ nosil do kontajnerov vedľa skladu plynu. Toto miesto bude zároveň zrušené.
    Na zberný dvor bude potrebné doniesť odpad už roztriedený podľa špecifikácie. Pracovník Vás následne usmerní, do ktorého kontajnera alebo na aké miesto sa má dovezený odpad uložiť. Treba zdôrazniť, že úlohou povereného pracovníka nie je triediť dovezený odpad, občan si tento odpad musí vytriediť sám.
    Zberný dvor sa otvorí v stredu 25. 10. 2023 a do konca roka bude otvorený skoro ako doposiaľ, každú stredu od 13:00 hod. do 16:00 hod., teda o hodinu viac. Po novom roku sa otváracie hodiny upravia.