Preskočiť na obsah

V piatok 22. marca si môžete dať otestovať vodu zo studní zadarmo

Zverejnené 19.3.2024.

Pri príležitosti Svetového dňa vody regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj tento rok poskytnú záujemcom z radov občanov bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Regionálny úrad v Starej Ľubovni bude v piatok 22. marca 2024 poskytovať v čase od 8:00 – 11:30 hod. možnosť dať si analyzovať vodu z domácich studní. Táto analýza bude bezplatná. Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2024 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (súkromnej studne) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – minimálne 0,2 litra – musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,
  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,
  • prineste vzorku vody na orientačné vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy RÚVZ v Starej Ľubovni na adrese Obrancov mieru 1.