Preskočiť na obsah

Straty boli vysoké, systém sa musel zmeniť

Zverejnené 14.3.2024.

Od Nového roku platí obec Plaveč  za zber a likvidáciu komunálneho odpadu opäť viac. Dôvodom sú rastúce náklady zberovej spoločnosti Ekos, ktorá zabezpečuje nielen zber odpadu, ale aj jeho likvidáciu. V priemere stúpnu náklady obce o približne 30 % oproti roku 2023, keď celkové náklady za zber a likvidáciu odpadu predstavovali pre obec 50 tisíc eur. Navyše obec z poplatkov vyzbierala o 15 tisíc eur menej, čo znamená, že aj za túto službu bolo potrebné nájsť v rozpočte financie na doplatenie straty.

Aj to bolo dôvodom, prečo musela miestna samospráva pristúpiť k prijatiu takých opatrení, ktoré by zmiernili negatívny dopad zvyšovania cien za zber odpadov. Od 1. 1. 2025 stúpnu náklady obci ešte výraznejšie. Dôvodom je novela zákona o nakladaní s odpadmi, podľa ktorej bude povinná mechanicko-biologická úprava (MBÚ) odpadov. V praxi to bude znamenať, že predtým, než zberová spoločnosť odvezie odpad na skládku, musí najprv prejsť cez triediacu linku a až následne bude môcť byť odvezený na skládku odpadov. Takáto povinná úprava odpadov opätovne zdvihne náklady obciam o desiatky percent. Poslanci na decembrovom zastupiteľstve prijali nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje ako výšku poplatku, tak aj harmonogram zberu odpadov. Od 1. januára 2024 je ročný poplatok za zber odpadov 25 eur. Zároveň sa mení harmonogram zberu odpadov, ktorý reguluje vývozy v domácnosti podľa údajov uvedených v nasledujúcej tabuľke (mimo bytových domov a VOK v obci).

Počet obyvateľovFarba nálepkyPočet nádobPočet vývozov
1 – 2červená112 (raz do mesiaca)
3 – 4zelená118 (každý tretí týždeň)
5 – 6žltá126 (každý druhý týždeň)
7 – 8zelená/zelená218+18
9 – 11zelená/žltá218+26
12 a viacžltá/žltá226+26
Harmonogram zberu odpadov na rok 2024 podľa počtu osôb v domácnosti.

Taktiež treba zdôrazniť, že v prípade, ak si občan požiada o úľavu (okrem dôchodcov a ZŤP osoby), automaticky sa v tejto domácnosti ráta o jednu osobu menej. Napríklad, ak v päťčlennej domácnosti, ktorá má vývoz každý druhý týždeň požiada jeden člen o úľavu, takáto domácnosť sa bude považovať už za štvorčlennú domácnosť.

BIELE VRECIA       

V prípade, že určený vývoz pre domácnosť nepostačuje, môže si takáto domácnosť požiadať o zmenu vývozov na vyššiu frekvenciu. V takomto prípade je potrebný doplatiť počet vývozov podľa vybranej alternatívy. Ďalšou možnosťou je zakúpenie tzv. bielych vriec na Obecnom úrade v Plavči v sume 3,55 € za jedno vrece (120 l). V prípade naplnenia ho stačí položiť ku zbernej nádobe a spoločnosť Ekos ju pri najbližšom vývoze zoberie.      

Úprava poplatku, ale aj zmena harmonogramu vývozov by mala znížiť stratu obce za zber odpadu, ktorá každým rokom vzniká. V roku 2022 sa z poplatkov od obyvateľov vyzbieralo 29-tisíc eur pričom faktúry zberovej spoločnosti boli vo výške 51-tisíc eur, čo predstavuje stratu až 22-tisíc eur. V minulom roku obec doplácala 15-tisíc eur. Prijaté opatrenia súvisiace s touto problematikou by mohli zmierniť nárast poplatku po zavedení už spomínanej  MBÚ odpadov od januára 2025, dokonca ak bude systém dobre nastavený k zvyšovaniu poplatkov ani možno nedôjde. Poslanci zároveň ponechali v platnosti všetky úľavy na ktoré sme boli zvyknutí. 

POROVNANIE POPLATKOV  ZA KOMUNÁLNY ODPAD:  

Ľubotín – 24 € (spoločné kontajnery), Hromoš – 25 €,  Údol – 30 €, Šambron – 28 €,  Ďurková – 25 €,  Chmeľnica – 39 €, Vislanka – 25 €, Plavnica – 24 €, Orlov – 27 €, Stará Ľubovňa – 40,15 €.

STRATY OBCE ZA VÝVOZ KOMUNÁLNYCH ODPADOV:

ROKSTRATA
202124 000 €
202222 000 €
202315 000 €

Článok bol uverejnený v Plavečských novinách 1/2024.