Preskočiť na obsah

Náklady stúpli o 300%. Poplatky sa museli zvýšiť

Zverejnené 13.10.2023.

Poslanci ešte na júnovom zasadnutí boli nútení schváliť zvýšený návrh cien vodného a stočného o 40 centov. Dôvodom sú extrémne zvýšené náklady.  

    Hlavným dôvodom navýšenia cien je drasticky vysoká cena energií, ktorá sa využíva nielen na vodných zdrojoch, ktoré čerpajú podzemnú vodu, ale aj na jej čistenie v čistiarni odpadových vôd. Pre porovnanie, náklady na energie boli v roku 2021 vo výške 21-tisíc eur,  na rok 2023 predstavujú zálohové platby až takmer 70-tisíc eur. Ak sa k tomu pripočítajú výdavky na údržbu a prevádzku, tak celkové náklady za vodné a stočné predstavujú takmer 100-tisíc eur. Navyše, čistiareň odpadových vôd čistí viac prichádzajúcej vody, ako je dodávaná vodovom, čo znamená, že do kanalizácie sú napojené aj niektoré dažďové zvody zo striech, ale čistí sa aj voda z vlastných zdrojov (studní). Aj napriek navýšeným cenám, celkové príjmy nepokryjú náklady na výrobu a čistenie vody a obec Plaveč dopláca z rozpočtu takmer 15-tisíc eur.  
    Pre porovnanie, v obci Orlov platia obyvatelia za vodné a stočné 2,17 €/m2, v  Ľubotíne 2,13 €/m2, v Plavnici 2 €/m2 a v Plavči 1,50 €/m2.