Obec Plaveč
dnes je 26. 04. (streda), čas: 02:24, meniny má: Jaroslava

Starosta obce

​- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,      starosta- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené Obecnému zastupiteľstvuzastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené Obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčne obdobie začína zložením sľubu.

  • zvoláva a vedie zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené Obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote – do 10 dní od schválenie Obecným zastupiteľstvom. Starosta prerokuje uznesenie Obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v Obecnej rade. Uznesením Obecnej rady nie je viazaný.

Osobné údaje:

 

Meno a priezvisko: Ing. Štefn Murcko

Adresa: Ružová 222/7, 065 44  Plaveč

Dátum narodenia: 15.2.1965

 

Kontakt:

 

Tel.: 052/ 4921 711

E-mail: starosta.plavec@plavec.sk