Obec Plaveč
dnes je 17. 10. (utorok), čas: 08:00, meniny má: Hedviga
Samospráva
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 2
Dnes: 198
Tento mesiac: 8080
Celkovo: 50575
Aktuality a oznamy
Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Plavči:  podatelna.plavec@slnet.sk


vložené: 21.08.2017

Starosta obce

​- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,    
starosta- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené Obecnému zastupiteľstvuzastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené Obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčne obdobie začína zložením sľubu.

  • zvoláva a vedie zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené Obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote – do 10 dní od schválenie Obecným zastupiteľstvom. Starosta prerokuje uznesenie Obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v Obecnej rade. Uznesením Obecnej rady nie je viazaný.

Osobné údaje:

 

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Murcko

Adresa: Ružová 222/7, 065 44  Plaveč

Dátum narodenia: 15.2.1965

 

Kontakt:

 

Tel.: 052/ 4921 711

E-mail: starosta.plavec@plavec.sk

 

Správcovia obce Plaveč (richtár, starosta):

Rok pôsobenia
1900 - 1904 - Ján Galla
1904 - 1920 - Michal Duch
1920 - 1932 - Michal Šlosár
1932 - 1939 - Štefan Servila
1939 - 1944 - Štefan Norko
1945 - 1945 - Štefan Servila
1945 - 1950 - Štefan Norko
1950 - 1957 - Štefan Mertin
1957 - 1957 - Valent Mikluš
1957 - 1960 - Jakub Pružinský
1960 - 1964 - Valent Nemergut
1964 - 1965 -  Valent Norko
1965 - 1976 - Štefan Pekár
1976 - 1994 - Valentín Tomáš
1994 - 2002 - Ing. Štefan Murcko
2002 - 2010 - Ján Nemergut
2010 -           Ing. Štefan Murcko