Obec Plaveč
dnes je 18. 11. (sobota), čas: 14:47, meniny má: Eugen

OZ Džatky pre všetko


Občianske združenie vzniklo v marci 2013 z iniciatívy mladých ľudí. Štatutárom združenia je jeho predseda, ktorý je volený 3/4 väčšinou všetkých členov na dobu troch rokov. Združenie má aj dvoch podpredsedov z čoho jeden podpredseda je aj účtovníkom združenia. Činnosť všetkých členov OZ Džatky pre všetko je vykonávaná dobrovoľne bez nároku na honorár. Členom združenia môže byť ktokoľvek, kto o to písomne požiada a o jeho prijatí/neprijatí rozhodnú členovia združenia hlasovaním v pomere 50+1. Poslaním OZ je získavať finančné prostriedky z grantových programov a prispievať tak k rozvoju obce. Vďaka grantovým programom vybudovali členovia OZ pri hrade Plaveč oddychovú zónu, vybudovali outdoorové fitness centrum, osadili informačné tabule na hrade. Od r. 2014 sa OZ zapája do charitatívnej akcie Darujte Vianoce. Okrem toho organizuje združenie aj kultúrne akcie Deň hradu Plaveč (posledná augustová nedeľa) a Deň detí (prvá sobota v júni). 

FACEBOOK STRÁNKA ZDRUŽENIA. 


Adresa:

OZ Džatky pre všetko
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
IČO: 423 402 41

Kontakt: dzatkyprevsetko@gmail.com

Predseda OZ -Mgr. Peter Šlosár (od 1.7.2016 - súčasnosť)

Predchodca: Ing. František Figula (od 15.3.2013 - 1.7.2016)


Podpredseda OZ - Stanislava Barlíková (od 1.7.2016 - súčasnosť)
tel.: 0910/527 427
Predchodca: Mgr. Peter Šlosár (od 15.3.2013 - 1.7.2016)
Podpredseda OZ - Mgr. Lenka Falateková (účtovníčka); (od 1.1.2015 - ...)
tel.: 0948/082 898
Predchodca: Mgr. Kristína Mačeková (od 15.3.2013 - 1.1.2015)

Členovia predsedníctva:

Ing. František Figula
Mgr. Kamila Šlosárová
Miroslava Mačeková

Finančná komisia OZ:
Jaroslava Janošková
Ing. Pavol Liščinský

Kontrolná komisia OZ:
Laura Mačeková 
Jozef Duch
Daniela Tomášová

Žiadosť za člena si môžete stiahnuť tu.

Stanovy OZ si môžete pozrieť tu.


 

ČLENOVIA OZ: 

- Daniela Tomášová (od 15.3.2013 - ...)
- Ing. Pavol Liščinský, PhD. (od 1.1.2016 - ...)
- Ing. Mária Duchová (od 1.1.2016 - ...)
- Kristína Imrichová (od 15.3.2013 - ...)
- Jozef Duch (od 15.3.2013 - 1.6.2017)- externý člen
- Patrik Duch (od 15.3.2013 - 1.6.2017)- externý člen
- Peter Falatek (od 1.1.2015 - ...)
- Daniela Šalamonová (rod. Mačeková) (od 1.1.2015 - ...)
- Kristina Norková (od 15.3.2013 - 30.6.2017)
- Laura Mačeková (od 15.3.2013 - ...)
- Miroslava Mačeková (od 15.3.2013 - ...)
- Jozef Galik (od 15.3.2013 - 1.6.2017)-externý člen
- Monika Vojteková (od 15.3.2013 - ...)
- Mgr. Kamila Šlosárová (od 15.3.2013 - ...)
- Stanislava Barlíková (od 15.3.2013 - ...)
- Tomáš Figula (od 1.1.2014 - ...)
- Ing. Maroš Pružinský (od 1.1.2014 - 1.1.2016)- externý člen
- Mgr. Ľuboš Lipka (čestný člen)
- Bc. Patrik Pčolka (od 1.6.2016 - ...)
- Štefan Janoško (od 1.6.2016 - ...)
- Jaroslava Janošková (od 1.6.2016 - ...)
- Patrícia Pekárová (od 11.2.2017 - ...)
- Julka Kozubová (od 11.2.2017 - ...)
- Dávid Nemergut (od 1.6.2017 - ...)

Bývalí členovia OZ: Frederik Guľáš (1.1.2014 - 31.12.2015); Dávid Girgoško (15.3.2013 - 31.12.2015); Michal Šašala (15.3.2013 - 31.12.2015); Mgr. Kristína Mačeková (15.3.2013 - 31.12.2015 - účtovníčka OZ);