Obec Plaveč
dnes je 19. 03. (utorok), čas: 23:55, meniny má: Jozef

OZ Džatky pre všetko

 

Občianske združenie vzniklo v marci 2013 z iniciatívy mladých ľudí. Štatutárom združenia je jeho predseda, ktorý je volený 3/4 väčšinou všetkých členov na dobu troch rokov. Združenie má aj dvoch podpredsedov z čoho jeden podpredseda je aj účtovníkom združenia. Činnosť všetkých členov OZ Džatky pre všetko je vykonávaná dobrovoľne bez nároku na honorár. Členom združenia môže byť ktokoľvek, kto o to písomne požiada a o jeho prijatí/neprijatí rozhodnú členovia združenia hlasovaním v pomere 50+1. Poslaním OZ je získavať finančné prostriedky z grantových programov a prispievať tak k rozvoju obce. Vďaka grantovým programom vybudovali členovia OZ pri hrade Plaveč oddychovú zónu, vybudovali outdoorové fitness centrum, osadili informačné tabule na hrade. Od r. 2014 sa OZ zapája do charitatívnej akcie Darujte Vianoce. Okrem toho organizuje združenie aj kultúrne akcie Deň hradu Plaveč (posledná augustová nedeľa) a Deň detí (prvá sobota v júni). 

FACEBOOK STRÁNKA ZDRUŽENIA. 

 

Adresa:

OZ Džatky pre všetko
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
IČO: 423 402 41

Kontakt: dzatkyprevsetko@gmail.com

Predseda OZ - Stanislava Barlíková - poverená dočasným vedením od 1. 12. 2018

Predchodcovia:
Mgr. Peter Šlosár (od 1.7.2016 - 1. 12. 2018)

Ing. František Figula (od 15.3.2013 - 1.7.2016)

 

Podpredsedovia OZ: 

Stanislava Barlíková (od 1.7.2016 - súčasnosť) - poverená dočasným vedením
tel.: 0910/527 427
Predchodca: Mgr. Peter Šlosár (od 15.3.2013 - 1.7.2016)
Mgr. Lenka Falateková (účtovníčka); (od 1.1.2015 - ... aktuálne MD) 
tel.: 0948/082 898

Predchodca: Mgr. Kristína Mačeková (od 15.3.2013 - 1.1.2015)

Poverená vedením účtovníctva (od 1.2.2018) - Laura Mačeková

 

Členovia predsedníctva:

Ing. František Figula
Mgr. Kamila Šlosárová
Miroslava Mačeková

Finančná komisia OZ:
Jaroslava Janošková
Ing. Pavol Liščinský

Kontrolná komisia OZ:
Ing. Mária Mačeková
Štefan Janoško
Daniela Tomášová

 

Žiadosť za člena si môžete stiahnuť tu.

Stanovy OZ si môžete pozrieť tu.
Tlačivo na darovanie 2% pre OZ si môžete stiahnuť tu. 


 

ČLENOVIA OZ: 
- Daniela Tomášová (od 15.3.2013 - ...)
- Ing. Pavol Liščinský, PhD. (od 1.1.2016 - ...)
- Ing. Mária Mačeková, rod. Duchová (od 1.1.2016 - ...)
- Kristína Imrichová (od 15.3.2013 - ...)
- Peter Falatek (od 1.1.2015 - ...)
- Daniela Šalamonová, rod. Mačeková(od 1.1.2015 - ...)
- Laura Mačeková (od 15.3.2013 - ...)
- Miroslava Mačeková (od 15.3.2013 - ...)
- Monika Vojteková (od 15.3.2013 - ...)
- Mgr. Kamila Šlosárová (od 15.3.2013 - ...)
- Stanislava Barlíková (od 15.3.2013 - ...)
- Mgr. Ľuboš Lipka (čestný člen)
- Mgr. Patrik Pčolka (od 1.6.2016 - ...)
- Štefan Janoško (od 1.6.2016 - ...)
- Jaroslava Janošková (od 1.6.2016 - ...)
- Patrícia Pekárová (od 11.2.2017 - ...)
- Julka Kozubová (od 11.2.2017 - ...)
- Dávid Nemergut (od 1.6.2017 - ...)
- Matúš Veľbacký (od 1.6.2016 - ...)
 

EXTERNÍ ČLENOVIA OZ: 
- Jozef Duch (od 15.3.2013 - 1.6.2017 riadny člen)

- Jozef Galik  (od 15.3.2013 - 1.6.2017 riadny člen)
- Ing. Maroš Pružinský (od 15.3.2013 - 1.6.2017 riadny člen)
Tomáš Figula (od 1.1.2014 - 1.6.2017 riadny člen)

Bývalí členovia OZ: Frederik Guľáš (1.1.2014 - 31.12.2015); Dávid Girgoško (15.3.2013 - 31.12.2015); Michal Šašala (15.3.2013 - 31.12.2015); Mgr. Kristína Mačeková (15.3.2013 - 31.12.2015 - účtovníčka OZ); Kristína Norková (15.3.2013 - 30.6.2017); Patrik Duch (15.3.2016 - 31.12.2016)