Obec Plaveč
dnes je 20. 08. (nedeľa), čas: 00:14, meniny má: Anabela

Komisie pri OcÚ

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Plaveč

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolne orgány.

Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených Obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia finančná a pre správu majetku obce : 
Predseda : Mgr. Lenka Falateková 
Členovia:
- František Nemergut

- Mária Troščáková

- Margita Kosturková

- Alžbeta Mačeková

 

Komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu : 
Predseda: Mgr. Peter Šlosár
Členovia: 
- Mgr. Anna Servilová

- Iveta Gallová

- Mgr. Dana Norková

- Mgr. Lenka Falateková

- Ing. František Figula

- RNDr. Mária Mancalová, MPH

 

Komisia výstavby, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia : 
Predseda: Ing. Vladimír Nemergut
Členovia:
- Ing. František Figula
- Patrik Pčolka
- Štefan Janoško

- Ľubomír Plavnický

- Jozef Pčolka

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov : 
Predseda : RNDr. Mária Mancalová, MPH 
 Členovia :
- Štefan Janoško

- Patrik Pčolka