Obec Plaveč
dnes je 18. 01. (piatok), čas: 10:09, meniny má: Bohdana

Komisie pri OcÚ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolne orgány.

Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených Obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.

Komisia finančná a pre správu majetku obce : 
Predseda : Mgr. Lenka Falateková 
Členovia:
- František Nemergut
- Mária Troščáková
- Margita Kosturková
- Alžbeta Mačeková

Komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu
Predseda: Mgr. Peter Šlosár
Členovia: 
- Mgr. Anna Servilová
- Iveta Gallová
- Mgr. Dana Norková
- Mgr. Lenka Falateková
- Ing. František Figula
- RNDr. Mária Mancalová, MPH

Komisia výstavby, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 
Predseda: Ing. Vladimír Nemergut
Členovia:
- Ing. František Figula
- Patrik Pčolka
- Štefan Janoško
- Ľubomír Plavnický
- Jozef Pčolka

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov: 
Predseda : RNDr. Mária Mancalová, MPH 
 Členovia :
- Štefan Janoško
- Patrik Pčolka