Obec Plaveč
dnes je 17. 10. (utorok), čas: 08:00, meniny má: Hedviga
Samospráva
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 2
Dnes: 198
Tento mesiac: 8080
Celkovo: 50575
Aktuality a oznamy
Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Plavči:  podatelna.plavec@slnet.sk


vložené: 21.08.2017

Inštitúcie obce

Základná škola s materskou školou

 

Do roku 1900 bola v obci jednotriedna cirkevná škola, umiestnená v starej drevenej budove pri rieke Poprad. V roku 1900 bola v obci zriadená Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským. Budovu postavili občania oproti dnešnej Reštaurácii. Do školy bolo zapísaných 75 žiakov. Od roku 1918, po vzniku ČSR, sa začalo vyučovať po slovensky. V tom čase bola v obci zriadená aj detská opatrovňa, ktorej činnosť sa skončila v roku 1922. V roku 1941 bola Štátna škola premenovaná na Rímsko– katolícku ľudovú školu. Bolo to obdobie svetovej vojny. 28. septembra 1944 nemecké vojská obsadili školu a v budove školy bol zriadený tábor pre zajatcov. V škole sa prestalo vyučovať. Bojmi bola značne poškodená. Vyučovanie začalo po odchode fronty v roku 1945. Pre nedostatok priestorov na vyučovanie, st. žiaci cestovali do Ľubotína. S výstavbou novej šk. budovy sa začalo v rokoch 60–tych. Vyučovanie v terajšej škole sa začalo v roku 1958.Najviac zapísaných žiakov mala škola v roku 1971–72 a to 411. V ostatných rokoch v škole bolo okolo 300–350 žiakov. V súčasnosti aj školu v Plavči každoročne navštevuje menej žiakov. 

 

V 60–tych rokoch bola v obci zriadená MŠ. Po oprave starej budovy bolo v roku 1960 zriadené Poľnohospodárske odborné učilište, ktoré pre nedostatok žiakov svoju činnosť po 5–tich rokoch ukončilo. V súčasnosti je v obci zriadená MŠ, ZŠ, ktorú okrem žiakov z Plavča navštevujú aj žiaci z Kozelca.

 

Materská škola bola v nevyhovujúcich priestoroch v starej budove. Vďaka spolupráci s obecným úradom sa podarilo nájsť priestory v budove základnej školy a v roku 2003 sa začala prevádzka MŠ po rekonštrukcii v týchto priestoroch. 

 

Viac informácií o činnosti školy nájdete na internetovej stránke www.zsplavec.edupage.org/

 

 

Zdravotníctvo v obci Plaveč

 

 

Obci Plaveč poskytujú svoje zdravotnícke služby občanom dvaja lekári a to:

• praktický lekár pre dospelých – MUDr. Fečík Miroslav
• praktický lekár pre deti a dorast – MUDr. Kupec Miroslav

 

Ordinácia pre dospelých: MUDr. M. Fečík, t.č. 052/4921717

 

Pondelok,Streda,Piatok: 08.00–13.00 - ordinačné hodiny
13.30–15.00 – administratívne práce, návštevná služba
Utorok, Štvrtok : ordinačné hodiny v obci Malý Lipník

 

Ordinácia pre dospelých, ktorá do roku 2004 bola umiestnená na hornom poschodí budovy Zdravotného strediska v Plavči sa po stavebných úpravách v roku 2004 presťahovala do prepracovaných priestorov na prízemie budovy.


Ordinácia pre deti a dorast: MUDr. M. Kupec, t.č. 052/4921718

 

Pondelok, Streda, Piatok: 10.00–13.30 – ordinačné hodiny
Streda: 12.30–13.30 - poradňa

 

V prípade neordinovania prípadne čerpania dovolenky sú detskí pacienti ošetrení v obci Plavnica do 10.00 hod. Ordinácia pre deti a dorast je umiestnená taktiež na prízemí budovy.

 

 

Obecná knižnica

 

Obecná knižnica v Plavči dlhé roky bojovala s nevyhovujúcimi priestormi, ktoré boli skôr provizórne, ako patrične slúžiace svojmu účelu.

 

V roku 2003 sa Obecný úrad v Plavči rozhodol pre umiestnenie obecnej knižnice do nových priestorov. Začali sa práce v objekte bývalého strediska služieb, kde sa po celkových úpravách mala presťahovať obecná knižnica a súčasne sa pre mládež malo vytvoriť Fitness centrum.

 

V roku 2004 bola obecná knižnica presťahovaná do týchto nových zodpovedajúcich a vyhovujúcich priestorov.

 

Knižnica buduje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

 

Knižničný fond k 1.1.2017:

Celkový počet kníh:

Literatúra pre deti a mládež:

Literatúra pre dospelých:

Periodiká:

 

Otváracia doba knižnice:

PO-STR-PIA: 16:00 - 18:00 hod. 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce

 

V obci pôsobí DHZO Plaveč. Viac o činnosti zboru sa dočítate v samostatnej sekcii na hlavnej stránke v záložke "Organizície obce"