Obec Plaveč
dnes je 18. 12. (pondelok), čas: 04:19, meniny má: Sláva/Slávka

Informácie a zaujímavosti

Obecný úrad v Plavči

Obecný úrad je výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne činnosti obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje:
- písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou pre písomnosti obce,
- odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a zriadených komisii,
- vypracováva písomné vyhodnotenia všetkých rozhodnutí vydaných v správnom konaní
- vykonáva nariadenia, obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Základné údaje o obci:

Kód obce: 526959 Prvá písomná zmienka: r. 1269
Okres: Stará Ľubovňa Nadmorská výška: 488m
Kraj: Prešovský Najnižšia teplota: -38 C (1929)
PSČ: 065 44 Najvyššia teplota: + 34 C (1992)
STČ: 052 Katastrálna výmera: 1668 ha

 

IČO: 00330116 
DIČ: 2020698768 
Bankové spojenie: VÚB pobočka, Stará Ľubovňa

číslo účtu: 13228602/0200

 

Zamestnanci Obecného úradu:

 

Mária Troščáková – ekonóm obce
Iveta Gallová – podateľňa, evidencia obyvateľstva, administratíva 
Alžbeta Mačeková – správa daní a poplatkov
Mária Pekárová – doručovateľka, upratovačka
Ján Rychvalský – správca vodovodu
Ľubomír Plavnický – správca obecného majetku, údržbár

 

Vývoj počtu obyvateľov:

 

Stav obyvateľstva podľa národnosti (sčítanie r.2011):

 • Slovenská - 1810
 • Rusínska - 5
 • Ukrajinská - 4
 • Česká - 5
 • Nemecká - 1
 • Poľská - 2
 • Nezistená - 27

Stav obyvateľstva podľa vierovyznania (sčítanie r.2011):

 • Rímskokatolícke - 1689
 • Gréckokatolícke - 112
 • Pravoslávne - 4
 • Evanjelické - 1
 • Reformovaná kresťanská cirkev - 1
 • Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 1
 • Bez vyznania - 6
 • Nezistené - 40

Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity (sčítanie r.2011):

 • zamestnaní - 715
 • Osoby na materskej dovolenke - 9
 • pracujúci dôchodcovia - 13
 • nezamestnaní - 153
 • osoby na rodičovskej dovolenke - 65
 • nepracujúci dôchodcovia - 345
 • Nezávislí - 16
 • deti do 16 rokov - 361
 • študenti SŠ - 103
 • študenti VŠ - 49
 • nezistení - 25