Obec Plaveč
dnes je 26. 04. (streda), čas: 02:24, meniny má: Jaroslava

Farnosť

CIRKEVNÝ ŽIVOT V OBCI


Plaveč je rímskokatolíckou obcou od svojho vzniku až po súčasnost'. O tom, že jeho cirkevné dejiny siahajú do dávneho stredoveku, svedčí gotický rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej pochádzajúci z 13. stor. V období renesancie bol rozšírený o dve kaplnky. V roku 1730 bol zbarokizovaný. Zaujímavá je jeho hranolovitá veža zužujúca sa smerom hore s nárožnými opornými piliermi. Na južnej strane má gotický sedlový portál. Z presbytéria vedie do zakristie gotický lomený portál. Vedľa neho bolo gotické pastofórium so železnou tepanou mrežou, ktoré bolo zrušené pri rekonštrukcii interiéru kostola. Vnútro a výzdoba sú neskorobarokové. Sú v ňom tri oltáre, krásna gotická monštrancia s figurálnou výzdobou z 15. stor. a kríž v životnej veľkosti. Šaríšské múzeum v Bardejove vzalo do svojich zbierok neskorogotickú sochu madony a tri maľované tabule s postavami sv. Kataríny, sv. Barbory a sv. Agnesy, pochádzajúce zo začiatku 16. storočia


Farská budova bola postavená ako prízemná roku 1300, väčšinou z kameňa. Táto bola zbúraná v roku 1969 a na tom istom pozemku bola vybudovaná nová v rokoch 1969-70 farníkmi obce a účelovo prestavaná v roku 1981.


V rokoch 1975-78 bol zrekonštruovaný kostol výmenou krytiny a krovu, omietnutím, rozšírením chóru, výmenou podlahy kostola, osadením nových lavíc, inštalovaním nového organu a prístavbou nad zakristiou. Bol založený cirkevný spevokol, ktory mal úspech vo svojich vystúpeniach počas bohoslužieb v kostoloch a na pútiach. V tom čase vo farnosti pôsobil ako farár vdp. Ing. Anton Konečný.

Počas pôsobenia vdp. Andreja Grivalského (od roku 1990 - 2000) došlo k ďalším úpravám a nielen stavebným. Reštaurovaný bol hlavný oltár, reštaurujú sa bočné oltáre, bola prevedená úprava chodníkov v okolí kostola zámkovou dlažbou. Na kostolnú vežu boli namontované vežové hodiny, odliaty dlho prasknutý zvon, pred kostolom zásluhou správcu farnosti vybudované súsošie sv. Cynla a Metoda. Správca farnosti zabezpečil taktiež rekonštrukciu budovy vedľa kostola, ktorá slúži ako ubytovanie pre radové sestry.


Od 1. júla 2010 sa novým srpávcom farnosti stal Mgr. Ľuboš Lipka. Prvé dva roky jeho pôsobenia boli poznačené zoznamovaním sa s novým prostredím a farníkmi. Postupne sa začal venovať mládeži a to výchovou mladých hudobníkov a spevákov. Zaviedol mládežnícke omše a počas týždňa sa konajú vo farskom kostole bohoslužby ráno i večer. Každým rokom organizuje pre mládež zájazdy, počas ktorých sa mládež zoznamuje s pamätnými a historickými miestami a zároveň sa utužuje v kolektíve. Zaviedla sa plynofikácia kostola a farskej budovy.


Farnosť v Plavči patrí do Košickej arcidiecézy. Obnovili sa tradície posviacky ozimín a procesie obcou.


Na zveľaďovaní historickej pamiatky kostola sv. Margity Antiochijskej, jeho okolia, cintorína a farských budov mali vždy najväčší podiel správcovia farnosti, ktorí pôsobili v tom ktorom období.Správcovia farnosti: 


1900-1912
1912-1923
1923-1929
1929-1931
1931-1933
1933-1969
1969-1971
1971-1974
1975-1990
1990-2000
2000-2015
2015-


Gejza Žebracký
Štefan Ľupták
Ladislav Konrády
Jozef Jankovič
Július Kravárik
Jozef Jurko
František Šarocký
Ján Macko-Družbacký
Ing. Anton Konečný
Andrej Grivalský
Mgr. Ľuboš Lipka
Mgr. Jozef Smetanka