Obec Plaveč
dnes je 05. 08. (streda), čas: 03:41, meniny má: Hortenzia

Zľavu za vývoz odpadu si môžete uplatniť do konca februára

vložený: 21.01.2020, čítaný: 910x

Zľavu za vývoz odpadu si môžete uplatniť do konca februára

Študenti stredných, vysokých škôl a pracujúci, ktorí sa počas roka zdržiavajú viac ako 90 dní mimo obce, si môžu uplatniť zľavu vo výške 30 %. U študentov je potrebné doložiť potvrdenie ubytovacieho zariadenia, nájomnú zmluvu, alebo iný hodnoverný doklad ktorým preukáže, že je v danom meste ubytovaný. Potvrdenie o návšteve školy si obec overí elektronicky. Pracujúci musia predložiť pracovnú zmluvu a rovnako potvrdenie ubytovacieho zariadenia.

Poslanci na novembrovom zasadnutí Obecného zastupiteľstva schválili aj zľavu pre dôchodcov, ktorí dovŕšia 62 rokov. Tým sa automaticky po dovŕšení tohto veku zníži poplatok o 10 %. Rovnako aj osoba, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP si na základe žiadosti môžu uplatniť 10 % zľavu.

Osobe, ktorá obci preukáže, že sa celý rok zdržiava mimo obce bude poplatok za odpad odpustený v plnej výške. Potrebné bude ale spísať úradný záznam, ktorý podpíšu okrem pracovníka obce aj dve osoby, čím potvrdia, že daná osoba sa trvalo zdržiava mimo obce trvalého pobytu.

(© Plavečské noviny 2020, lf, FOTO: ekos-sl.sk)

kompletné spravodajstvo