Obec Plaveč
dnes je 17. 10. (štvrtok), čas: 08:15, meniny má: Hedviga

Starosta prijal učiteľov

vložený: 01.04.2019, čítaný: 679x

Starosta prijal učiteľov

V piatok 29. 3. 2019 prijal v priestoroch OcÚ starosta obce pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov pedagogických pracovníkov ZŠsMŠ Plaveč a aj učiteľov z družobnej školy z Powroźnika.

Príhovor starostu obce pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov

Vážený pán riaditeľ, pedagogický zbor, milí hostia,

Srdečne Vás vítam v priestoroch obecného úradu v Plavči.

Stretávame sa tu dnes pri príležitosti Vášho sviatku.  O učiteľoch sa dnes hovorí veľa, v pozitívnom, ale aj negatívnom duchu.  Napriek všetkému, čím je povolanie učiteľa zložité, náročné a neľahké, ba niekedy aj nevďačné a nie celkom docenené, zostali ste mu dodnes verní. Je to však potvrdením toho, že úlohu učiteľa nevnímate len ako zamestnanie, ale predovšetkým ako svoje poslanie.

Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou prácou, vystupovaním, ochotou, či obetavosťou  denno-denne napĺňa slová Jána Amosa Komenského „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov...“

Vy učitelia ste tí, ktorí našu budúcu generáciu vzdelávate, formujete pre ďalší osobnostný rozvoj. Čím kvalitnejšia je výučba, tým kvalitnejšie osobnosti následne vstupujú do našej spoločnosti. Odovzdávate novej generácii svoje vedomosti, skúsenosti a poznatky s cieľom vychovať spoločnosť lepšiu a zodpovednejšiu, aby život prinášal viac radosti ako starosti, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla. Niekedy však príde taká chvíľa, keď napriek námahe a snahe máte pocit, akoby sa výsledný efekt Vášho snaženia stratil. Ale len naoko. Všetko to, čo deťom dáte, existuje ďalej v nich – žije v ich srdci a mysli.

V takýchto slávnostných chvíľach sa nezamýšľame nad opodstatnenosťou a vážnosťou tohto sviatku vytvoreného tradíciou, tento deň by mal byť dňom spoločenského uznania a ocenenia Vašej práce.

Vážení učitelia, dovoľte mi,  aby som vám v mene obce Plaveč zablahoželal k vašej záslužnej, zodpovednej a v dnešnej dobe skutočne náročnej práci a želám Vám všetko dobré. Najmä však pevné zdravie, úspech, adekvátne docenenie, tiež dostatok trpezlivosti, ústretových rodičov, veľa tvorivých síl a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Nech je vaše ovocie práce čo najlepšie.

Mgr. Peter Šlosár

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť pod článkom.


Pripojené fotogalérie

kompletné spravodajstvo