Obec Plaveč
dnes je 17. 10. (štvrtok), čas: 07:02, meniny má: Hedviga

Stále zle separujeme odpad. V rámci okresu sme skoro najhorší

vložený: 15.04.2019, čítaný: 535x

Stále zle separujeme odpad. V rámci okresu sme skoro najhorší

Separovanie odpadu má viacero výhod. Nepochybne tou najväčšou je ochrana životného prostredia.

    Ďalším významným dôvodom, ktorý by nás mal ešte viac motivovať k separovaniu odpadu je skutočnosť, že čím viac obec vyseparuje, tým nižšie budú poplatky za skládkovanie komunálneho odpadu. Podľa nového sadzobníka, ktorý spoločnosť Ekos (zabezpečujúca vývoz komunálneho odpadu) zverejnila, bude obec Plaveč platiť v roku 2019 za 1 tonu odvezeného odpadu 12 eur. Takýto poplatok vypočítala spoločnosť na základe údajov získaných z už zrealizovaných odvozov za predchádzajúci rok.  
    Z celkového počtu 304 ton odpadu sme vytriedili, teda zhodnotili, iba 38 ton, čo predstavuje len 12,5%. Zvyšných 266 ton skončilo na skládke. V rámci staroľubovnianskeho okresu sme sa umiestnili na spodnej priečke z celkového 44 miestneho rebríčka. Horší v triedení sú v Čirči, Forbasoch, Chmeľnici, Lackovej, Litmanovej, Šarišskom Jastrabí a Lomničke.
    Naopak, najlepší v triedení sú obyvatelia Vislanky (49, 18 %). Pre porovnanie, tejto obci stanovila spoločnosť Ekos poplatok za tonu odvezeného odpadu iba na 7 eur (o 5 eur menej ako obci Plaveč). Odvoz separovaného odpadu zabezpečuje firma Natur-pack, ktorá avizuje kontroly vriec, a to tým, že v deň vývozu danej suroviny vybrané vrecia zaplombujú, označia odkiaľ pochádzajú a spoločne so zástupcom obce dôjde k ich kontrole priamo v triedičke odpadov.
    Aj prostredníctvom tohto článku Vás chceme poprosiť o dôslednejšie separovanie papiera, skla, plastov a kovových obalov. Ak sa v takomto vreci nachádzajú veci, ktoré tam nepatria, takéto vrece sa nezapočítava do separované- ho zberu a považuje sa za komunálny odpad, za ktorý platíme.
    Ak budeme separovať tak ako v roku 2018, na budúci rok budeme platiť za tonu skládkovaného odpadu o 50% viac, teda 24 eur čím reálne hrozí zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad. Preto buďme v triedení dôslednejší a udržme si stabilné poplatky.


                                          (©Plavečské noviny 2019, pš)


kompletné spravodajstvo