Obec Plaveč
dnes je 25. 05. (pondelok), čas: 04:38, meniny má: Urban

Málo separujeme. EKOS dvíha obci poplatok za skládkovanie odpadu o 100%

vložený: 22.11.2019, čítaný: 292x

Málo separujeme. EKOS  dvíha obci  poplatok za skládkovanie odpadu o 100%

O tom, že miera vyseparovaného odpadu je v obci slabá, sme informovali už  v prvom čísle novín v tomto roku.

     V roku 2018 sme v Plavči vyseparovali iba 38 ton odpadu z celkového objemu 304 ton,  čo je iba 12,5 %. Na základe týchto výsledkov sa stanovuje sadzba za skládkovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO), ktorú stanovuje spoločnosť EKOS. Tá bola pre rok 2019 vo výške 12 eur/tona čo v danom roku predstavuje poplatky pre obec vo výške 3 192 eur.

     Budúci rok nás už však neminie zvýšenie nákladov za skládkovanie, práve z dôvodu slabého separovania odpadu. Spoločnosť EKOS nám navýšila poplatok o 100 %, čiže z 12-tich eur za tento rok za tonu sa poplatok navýši na 24 eur za tonu odpadu. Takéto navýšenie bude mať samozrejme dopad na obecnú pokladnicu. Ak by sme vyprodukovali toľko odpadu ako v roku 2018, tak by išlo o sumu 6384 eur. Rovnako sa každoročne zdvíhajú poplatky aj za zneškodnenie odpadu na skládke, ako aj cena za vývoz jednotlivých kontajnerov.

     Na likvidáciu odpadu vyčleňuje obec zo svojho rozpočtu desiatky tisíc eur. V roku 2016 to bolo 33 693, 56 eur, v roku 2017 celkovo 29 555, 13 eur a v roku 2018 platila obec za vývoz TKO 30 061 eur. Pre zaujímavosť, v roku 2016 doplácala obec za vývoz odpadu 9 918,95 eur, v roku 2017 5 142,93 eur a v roku 2018 to bolo 5 748,73 eur.  Po zvýšení poplatku za skládkovanie, ktoré nás v roku 2020 čaká, sa náklady na vývoz TKO opäť zvýšia. Navyše, ak sa v roku 2020 preukáže nízka miera separovania,  od roku 2021 bude obci Plaveč navýšená sadzba poplatku o ďalších 12 eur, čo zo súčasnej hodnoty 12 eur na 36 eur predstavuje nárast o 200 %.

     Neustále zvyšovanie nákladov na likvidáciu odpadu sa pravdepodobne odzrkadlí aj na výške poplatkov za odpad na budúci rok, ktorý je v súčasnosti 15, 11 eur na jedného obyvateľa. ,,Je veľmi nepopulárne zvyšovať dane a poplatky, avšak náklady obce neustále stúpajú a ak chceme realizovať aj iné investičné projekty, určitému navýšeniu poplatkov sa skôr či neskôr nevyhneme,” uvádza starosta obce P. Šlosár, ktorý dodal, že o tom či a o koľko sa poplatok zvýši rozhodnú poslanci. ,,Tým nechcem prenášať zodpovednosť na nich, ale náklady stúpajú aj v iných obciach  kde sa rovnako tiež slabo separovalo. V niektorých obciach to bude radikálny nárast,” dodal starosta.

     Súčasný stav je taký, že ak by mala obec zvýšiť poplatok podľa rozdielu príjmov a výdavkov za náklady obce za vývoz TKO za predchádzajúci rok vrátane už zvýšenej sadzby stanovenej Ekosom, tak poplatok na jednu osobu na rok by mal byť vo výške 18,13 eur. Do tejto sadzby ale nie sú zahrnuté náklady za vývoz veľkoobjemových kontajnerov kde majú možnosť nosiť odpad občania každú stredu. ,,Ide o približne 6000 eur, ktoré platíme za tento vývoz, avšak ak by sme túto službu zrušili, pravdepodobne by vznikali čierne skládky odpadu okolo rieky Poprad,“ predpokladá starosta a dodáva, že ak by sa do celkovej ceny za vývoz TKO zarátaval aj tento vývoz, poplatok by mal byť viac ako 20-eurový na jednu osobu.

     Obce si uvedomujú, že ak chcú realizovať aj iné investičné akcie k zvýšeniu poplatku musia pristúpiť. Pre zaujímavosť, v Starej Ľubovni navýšili poplatok o 4,75 eur na 24,09 eur teda ich poplatok za odpad bude 24,09 eur na jednu osobu. Okrem určenia výšky poplatku za odpad pre občanov je dôležité zamerať sa na to, ako zvýšiť mieru separácie. ,,V pláne mám niekoľko návrhov, ktoré by mohli zvýšiť mieru vytriedeného odpadu nakoľko si v súčasnosti nevieme dôveryhodne odkontrolovať jeho hmotnosť. Jednou z alternatív je napr., že na jednom mieste sústredíme zber takých surovín, ktorých zber je po obci menej uskutočňovaný, napr. skla, kovov, papiera.” Z jedného miesta by sa kontrolovane odviezol odpad na separovanie.  

     Ako sa prejaví budúcoročné navýšenie poplatku na sadzbe pre obyvateľa bude zrejmé po novembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kedy sa daná problematika bude prerokovávať.


kompletné spravodajstvo