Obec Plaveč
dnes je 20. 01. (streda), čas: 19:25, meniny má: Dalibor

Hroby na tzv. ,,americkom štýle” majú svoje pravidlá. Nerešpektujú sa veľmi

vložený: 21.11.2020, čítaný: 384x

Hroby na tzv. ,,americkom štýle” majú svoje pravidlá. Nerešpektujú sa veľmi

O hroby na cintoríne sa zväčša starajú rodinní príbuzní. Údržbu areálu cintorína napr. kosenie, vývoz odpadu zabezpečuje obec.

    Pravidlá na cintoríne upravuje aj Všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč. V ňom je cintorín v Plavči rozdelený do troch sekcií. Sekciu A tvorí tzv. starý cintorín, sekciu B predstavuje tzv. nový cintorín a sekcia C je nový cintorín v takzvanom americkom štýle.
    Zatiaľ čo v sekciách A a B je možné mať sviečky, vence a inú výzdobu celoročne bez podmienok,  pre sekciu C (americký štýl) platia iné pravidlá. Okrem toho, že poplatok za hrobové miesto je v tejto časti spoplatnený sumou 10 eur na 10 rokov (ostatné sekcie sú bezplatné), je rozdielom aj údržba hrobových miest a okolia. V sekciách A a B sa o miesto a jeho okolie starajú rodinní príbuzní, okolie starajú rodinní príbuzní, okolie hrobov v sekcii C (americký štýl) má na starosti obec. Tieto pravidlá sú uvedené aj v spomínanom VZN, kde je uvedené, že v tejto časti cintorína je dovolené na hrobovom mieste umiestňovať kvety, sviečky a inú výzdobu iba 2 mesiace po pohrebe  a od 15.10 bežného roka do 31. 3 nasledujúceho roka. Znamená to, že pred hrobom na tráve by od apríla do októbra nemali byť žiadne vence či sviečky.  ,,Trávnik v tejto časti kosia pracovníci obce a je pre nich zložité, ak sú na tráve rôzne veci, ktoré bránia v kosení. Chcem preto vyzvať tých, ktorí sa o hroby v tejto časti starajú, aby sviečky dávali iba na náhrobné kamene a trávnik ostal prázdny. Samozrejme, neplatí to 2 mesiace od pohrebu“ vysvetľuje starosta Mgr. Peter Šlosár, ktorý apeluje na dodržiavanie pravidiel. ,,Je to hlavne preto, že pracovníci sa počas kosenia stretli s odporom niektorých občanov, ktorí im zakázali posúvať vence či sviečky. To však bráni koseniu a údržbe,“  upresňuje starosta ktorý dodáva, že ľudia si môžu vybrať miesto na cintoríne, kde chcú pochovať svojich blízkych, a preto ak sa rozhodnú pre sekciu C, musia rešpektovať tieto pravidlá.
                                       

  (lf, red.)

kompletné spravodajstvo