Obec Plaveč
dnes je 24. 11. (utorok), čas: 04:46, meniny má: Emília

Hrad sa mení, ale hrozí, že obnova môže v tomto roku definitívne skončiť

vložený: 14.11.2020, čítaný: 113x

Hrad sa mení, ale hrozí, že obnova  môže v tomto roku definitívne skončiť

Obnova plavečského hradu pokračuje no program obnovy v tomto roku končí. Hrozí, že tento rok sa obnova skončí? Aké sú ďalšie možnosti a plány do ďalšej obnovy? Rozprávali sme sa koordinátorom obnovy Martinom Sárossym.

Čo sa na hrade urobilo počas tohtoročnej obnovy?
- ,,Siedma sezóna obnovy hradu mala dva hlavné ciele. Obnoviť nárožie hradbového múru a stabilizovať torzo západnej palácovej steny, ktoré sa zachovalo v tvare pahýľa. Parkánový múr hradní robotníci práve  dokončujú a výsledkom ich práce bude nárožie spolu s hradbou, ktorá bola nanovo vymurovaná do výšky 7 m. Obraz hradu tak získa na mohutnosti, čiastočne to bude viditeľné aj z hlavnej cesty. Ďalší výnimočný prvok na hrad pribudol pri stabilizácii torza pahýľa. Podopiera ho nové okno, vysoké 4 m. Takými vysokými oknami za môže pýšiť len máloktorý hrad a verím, že to bude návštevníkmi najfotografovanejšia časť hradu. Do konca roka chceme ešte dokončiť stabilizáciu tejto časti hradu, a to doplnením starej hradby z vápencového kameňa.”

Našli sa nejaké zaujímavosti?
- ,,Prekvapila nás mohutnosť severnej hradby, ktorá má hrúbku viac ako 3 m. Veľmi cenným objavom je ajnábeh klenby vnútri najstaršej časti hradu. Znamená to, že na celej hornej časti hradu (tma, kde je zástava) sa nachádzala veľká sála zaklenutá klenbou. Bolo by skvelé ju obnoviť do takej podoby, aká je zachovaná na fotografii spred sto rokov a nad touto miestnosťou postaviť vyhliadku.”

Objavujú sa informácie, že program obnovy hradov končí. Je to pravdivá informácia?
- ,,Grantový program zo strany ministerstva kultúry bude pokračovať. Obec tak bude môcť získať financie na materiál (vápno, piesok, kameň), náradie, archeologický výskum a pod., ale zatiaľ stále nevieme, či bude pokračovať aj financovanie miezd pre nezamestnaných.”

Čo to bude znamenať, ak financovanie miezd nebude pokračovať?
- ,,Ak projekt zapojenia nezamestnaných nebude pokračovať, ostanú už len ťažšie dostupné zdroje, napr. z poľsko-slovenskej spolupráce, pri ktorých budú musieť byť práce vykonávané dodávateľskou firmou, a to je pri súčasných cenách nie- koľkonásobne drahšie ako keď obec pracuje na hrade svojpomocne so zapojením nezamestnaných. Obnova by sa spomalila čakaním na vhodnú grantovú výzvu a obec by musela vynaložiť z vlastného rozpočtu viac peňazí na spolufinancovanie. Ak by obnova hradu pokračovala s doterajším ročným objemom finančných prostriedkov – teda okolo 20.000 € na materiál, dopravu, výskumy a približne 120.000 € na mzdy pre 20 hradných robotníkov na pol roka, tak by boli potrebné ešte aspoň tri sezóny na dokončenie tých prác, ktoré schválil pamiatkový úrad, teda bez vykopávania vnútornej časti hradu. Možno teda povedať, že zrúcanina hradu Plaveč je zakonzervovaná na 70 %. “

Naopak, ak všetko bude pokračovať ako doposiaľ, čo bude v pláne obnovy?

- ,,Chceme pokračovať v budovaní obvodovej hradby, chýba úsek v severozápadnej časti, ktorej zvyšky sú stále pod zemou a najprv ich musí odkryť archeológ. Z nadzemných konštrukcií ostávajú posledné dva objekty. Je to  druhý pahýľ v severnej časti hradu a najstaršia palácová časť, teda miesto súčasnej vyhliadky (s vlajkou), ktorá by mohla byť ešte domurovaná do výšky 2-3 metrov oproti súčasnému stavu, čím by silueta hradu získala na atraktivite.“

A čo s hradom po obnove?
- ,,Najjednoduchší variant je, že obec bude financovať aspoň mi- nimálnu údržbu hradu, teda pravidelné kosenie, bez akéhokoľvek benefitu. Náročnejšia je cesta cieleného zvyšovania návštevnosti hradu prostredníctvom rozvoja služieb pre návštevníkov (predaj suvenírov a občerstvenia, prenájom priestorov hradu a pod.). Náročnejšie je to preto, lebo alfou aj omegou je človek, pre ktorého by bol hrad živobytím, ideálne, ak by takýto správca hradu aj s rodinou žil, gazdoval a pracoval na hrade. Oproti iným hradom má Plaveč obrovskú výhodu v dostupnosti s možnosťou napojenia na inžinierske siete a s tým počíta aj vízia mať pri hrade objekt správcu aj s hospodárskym zázemím. Ak by sa našiel niekto, kto by chcel pracovať pre návštevníkov hradu a dokázal by svoj životný štýl prispôsobiť potrebám cestovného ruchu, výstavba domu správcu hradu by bola omnoho reálnejšia.”
                    


                                                      (lf, článok z Plavečských novín 3/2020)

kompletné spravodajstvo